Terugblik: interactieve workshop over PROM in zorgpraktijk

Op 24 juni jl. namen meer dan 110 personen deel aan de workshop ‘Hoe gebruik je een PROM in de zorgpraktijk’. Het NFU-expertisenetwerk PRO organiseerde deze workshop samen met Patiëntenfederatie Nederland, ISOQOL-NL en Zorginstituut Nederland.

De deelnemers bestempelden de workshop als een zeer geslaagde bijeenkomst. Dit onder meer door de heldere belichting van het thema vanuit het perspectief van de patiënt door Irene Dingemans (Patiëntenfederatie Nederland/Leven met Kanker). Een PROM meting moet niet meer dan 10 minuten vragen van de patiënt, zo stelde ze. Ook benadrukte ze het belang dat de PROM onderdeel uitmaakt van het zorgproces en dat de PROM hooguit eenmaal per jaar wordt afgenomen. Anders is het al snel te belastend voor de patiënt, zo vindt zij.

Een uitgebreid verslag van deze dag en de presentaties vindt u hier.