Steeds meer mensen die zijn opgenomen op de intensive care (IC) overleven, echter niet zonder gevolgen. Voormalig IC-patiënten ervaren jaren na opname nog altijd lichamelijke, psychische en/of cognitieve problemen, welke impact hebben op het dagelijks functioneren en werkhervatting. Exacte getallen zijn voor de Nederlandse situatie vrijwel onbekend, waardoor patiënten niet die de benodigde zorg krijgen.

In 2016 is de MONITOR-IC studie gestart waarin het fysiek, cognitief en mentaal functioneren, psychosociale problemen en werkhervatting in kaart worden gebracht van duizenden patiënten tot 5 jaar na IC-opname. Een uniek onderzoek in Nederland. De MONITOR-IC is een regionaal initiatief van het CWZ, JBZ, Rijnstate, Bernhoven, Maasziekenhuis-Pantein en Amphia onder leiding van het Radboudumc (www.monitor-ic.nl).

Op het symposium, dat op woensdag 4 maart in Nijmegen plaatsvindt, zullen de eerste resultaten van de MONITOR-IC worden gepresenteerd.

U kunt zich via de volgende website inschrijven: https://www.radboudumc.nl/onderwijs/events/alle-events/10406-leven-na-de-intensive-care