Symposium: Kwaliteitsregistratie op koers?

Het zorgveld is volop in beweging om de kwaliteit van de geleverde zorg te meten en zichtbaar te maken. Er wordt fors ingezet op aandoeningsgerichte kwaliteitsregistraties, met aandacht voor het meten van (patiënt-gerapporteerde) uitkomsten. Daarbij worden stappen gezet richting registratie aan de bron én richting meten van kwaliteit in multidisciplinaire zorgketens en –netwerken. Ondertussen ontwikkelen veldpartijen gezamenlijk een kader voor kwaliteitsregistraties om de relevantie en kwaliteit ervan te beoordelen.

Programma

Het symposium start met een keynote lecture over kwaliteitsregistratie als motor voor kwaliteitsverbetering, met lessen vanuit het buurland, door prof. dr. Joachim Szecsenyi (AQUA Institute for Applied Quality Improvement and Research in Health Care, Duitsland).

Daarna volgt een debat over de toekomst van kwaliteitsinformatie in Nederland, met bijdragen van:

prof. dr. Diana Delnoij (Zorginstituut Nederland)
dr. Albert Versteegde (Zorgverzekeraars Nederland)
dr. Jetty Hoeksema (NFU-consortium Kwaliteit van Zorg / LUMC)

In het licht van de discussie over de stip op de horizon wordt vervolgens in verdiepende parallelsessies nader ingegaan op vraagstukken rond de volgende thema’s:

I. Kwaliteitsregistratie in zorgketens en -netwerken
A.    De selectie en analyse van kwaliteitsindicatoren
B.    Het gebruik van patient reported outcomes

II. Bron en gebruik van kwaliteitsinformatie
A.    Het ontlenen van kwaliteitsinformatie uit de bronregistratie
B.    Het gebruik van kwaliteitsinformatie voor verbetering en zorginkoop

U bent van harte uitgenodigd! Aanmelden kan vóór 27 oktober 2014 via het aanmeldingsformulier.