Stuurinformatie destilleren over de kwaliteit van de IC-zorg

Hoe destilleer je uit de grote hoeveelheid beschikbare kwaliteitsinformatie op een IC-afdeling bruikbare en betekenisvolle stuurinformatie voor bestuurders? Het Radboudumc en het LUMC hebben hiervoor een methode ontwikkeld. Zij vroegen aan bestuurders, intensivisten, verpleegkundigen en ex-IC-patiënten en hun naasten welke informatie zij het belangrijkst vinden voor bestuurders.

Door de kernset te selecteren uit al bestaande informatie neemt de registratiedruk niet verder toe. Bovendien zorgt deze methode ervoor dat de kernset op maat gemaakt is voor het ziekenhuis dat hem gebruikt. Voor beide umc’s leverde het een (deels overlappende) kernset van tien kwaliteitsparameters op. Opvallende bevinding is dat de geselecteerde stuurinformatie relatief veel kwalitatieve informatie bevat, zoals ‘verbeterpunten naar aanleiding van complicatiebesprekingen’. Men lijkt dus niet enkel geïnteresseerd in cijfers, maar juist in het verhaal achter de cijfers.

De bruikbaarheid van de kernsets is geëvalueerd in een kwartaalgesprek tussen IC-afdelingsleiding en Raad van Bestuur. De kernset van stuurinformatie lijkt van meerwaarde voor de dialoog over kwaliteit tussen bestuurders en afdelingen: in beide ziekenhuizen ging het gesprek daadwerkelijk over het verbeteren van knelpunten in de zorg.

De ontwikkelde methode vormt een stappenplan voor afdelingen en/of specialismen om uit alle verzamelde kwaliteitsinformatie een bruikbare en betekenisvolle kernset met kwaliteitsparameters voor bestuurders te destilleren. Meer informatie vindt u in de eindrapportage.

Het project is uitgevoerd binnen het programma Sturen op Kwaliteit.