Sturen op… patiëntparticipatie en kwaliteit van ketenzorg

Hoe stuur je op patiënt- en familieparticipatie, en wat is betekenisvolle stuurinformatie voor de hoofdhals-oncologische keten? In dit nieuwsbericht lichten we er twee rapporten uit die in het eerste kwartaal van 2018 zijn binnengestroomd van de twintig projecten uit het programma Sturen op Kwaliteit.

Leidraad voor sturen op patiëntparticipatie
Een leidraad waarmee bestuurders een interactieve en waardevolle dialoog kunnen starten over (de mate van) patiënt- en familieparticipatie in hun ziekenhuis en deze verder te stimuleren, dat is het resultaat van het CAPPUCCINO-project. De leidraad beschrijft tien best practices, zoals over het continu feedback verzamelen van patiënt en familie, patiënten (patiëntvertegenwoordiging) in commissies en raden, training in patiënt- en familieparticipatie,  en patiëntparticipatie bij de (para)medische visite en verpleegkundige overdracht aan bed. De leidraad is ontwikkeld in Radboudumc, Spaarne Gasthuis, Stichting IKONE en AMC, in samenwerking met patiëntvertegenwoordigers en internationale experts.

Kernset van ketenindicatoren voor hoofd-halsoncologie
Welke stuurinformatie is bruikbaar en betekenisvol voor betrokkenen van de hoofd-halsoncologische keten en preferente partners? In het project dat het Radboudumc in samenwerking met Rijnstate heeft uitgevoerd selecteerden patiënten, medisch specialisten en paramedici een compacte set van ketenindicatoren uit de beschikbare kwaliteitsinformatie. De set bevat uitkomstindicatoren, zoals overleving en recidief, procesindicatoren, zoals doorlooptijden, en structuurindicatoren, zoals aanwezigheid van een casemanager, en de aanwezigheid van een oncologisch verpleegkundige (minimaal vier dagen per week). De geselecteerde set is toepasbaar in alle acht Nederlandse hoofd-halsoncologische ketens en fungeert tevens als een template voor andere oncologische ketens. In 2018 wordt de kernset in drie regionale ketens getoetst in de praktijk.

Meer lezen?
Lees de volledige rapporten van deze en andere projecten op onze website, of een beknopte weergave van de resultaten van de twintig projecten in het programmaboekje voor 2018, het jaar van de implementatie en verspreiding. Om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de resultaten verder te vergemakkelijken ontwikkelen we momenteel een Toolkit. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief!