Sturen op Kwaliteit tijdens Meet & Greet 2017

Voor het derde jaar organiseerde het Citrienfonds het Meet & Greet symposium; dit jaar op 17 november met als thema Samen verbeteringen binnen bereik brengen. Daar werd de enorme betrokkenheid duidelijk waarmee de umc’s, hun zorgnetwerken en vele andere zorgaanbieders samen werken aan concrete oplossingen voor dringende vraagstukken in de zorg. De resultaten van de projecten kwamen in de twintig workshops ruimschoots aan bod. Vier workshops werden verzorgd vanuit het programma Sturen op Kwaliteit.

In het plenaire programma presenteerden Marieke Zegers en Anke Oerlemans de resultaten van een project op de afdeling Intensive Care. Zij ontwikkelden een stappenplan en een kernset van tien punten waarmee ziekenhuisbestuurders met afdelingen het gesprek over de kwaliteit van de zorg meer inhoud kunnen geven. “Kwaliteit van zorg is een klus die bestuurders en professionals samen moeten klaren”, zegt projectleider Marieke Zegers. “Het gaat niet om afrekenen op fouten, maar om samen verbeteren. Ons stappenplan geeft ziekenhuizen de mogelijkheid deze methode op maat toe te passen. De tien kernpunten zijn door elke afdeling en elk ziekenhuis eenvoudig toe te passen. Tot de tien kernpunten behoren bijvoorbeeld de resultaten van audits van vakgroepen, calamiteiten en patiëntervaringen. Het accent in de gesprekken tussen bestuurders en professionals ligt nogal eens op de financiën. Onze methode en de kernset van tien punten is voor bestuurders een geschikte aanjager om écht inhoudelijk het gesprek aan te gaan over kwaliteit van zorg.”

Lees meer
Lees het artikel 'Het verhaal achter de cijfers telt', en het verslag van de Meet & Greet en bekijk de presentaties van keynote spreker en van alle workshops.