Mariëlle Blankestijn - patiëntvertegenwoordiger vanuit organisatie IKONE - had een belangrijke rol tijdens de sessie. Zij liep in 2004 door een bizar ongeval in Zuid-Afrika een dwarslaesie op. Ze heeft daarom veel ervaring met de zorg én met ingrijpende verandering. Mark Kramer, internist en lid raad van bestuur VUmc, Niek Klazinga hoofd kwaliteitsindicatoren bij het OECD vertelden tijdens de sessie over het belang van Sturen op Kwaliteit.

Op de vraag 'Hoe kan de patiënt invloed uitoefenen op de Raad van Bestuur?' zegt Mariëlle “just talk to me". Er ontstond een levendige groepsdiscussie tussen de panelleden en zorgprofessionals in de zaal over ‘Quality based Governance’ en hoe dit aan te pakken. Conclusie: Om goed te kunnen sturen op continue kwaliteitsverbetering is - naast kwaliteitsinformatie - de dialoog noodzakelijk tussen bestuurders, zorgprofessionals en bovenal de patiënt.

Voor meer informatie over het programma Sturen op Kwaliteit, kijk op www.sturenopkwaliteit.nl, en bekijk de korte video over het programma.