Sturen op Kwaliteit: de IC-zorg als voorloper

Op de Intensive Care (IC) wordt veel generieke en afdelingsspecifieke kwaliteitsinformatie verzameld. Binnen het programma Sturen op Kwaliteit bepalen leidende zorgprofessionals met hun bestuurders welke indicatoren aanleiding geven tot het goede onderlinge gesprek over de kwaliteit van hun IC-zorg.

Dit project wordt uitgevoerd door het Radboudumc en het LUMC, en zal een methode opleveren om de beschikbare kwaliteitsinformatie op afdelingen samen te vatten tot bruikbare en betekenisvolle stuurinformatie. De lessen die voor de IC worden opgedaan, worden benut in volgende projecten van samenwerkende umc’s binnen het programma Sturen op Kwaliteit.