Start programma Sturen op Kwaliteit

“Vanuit een gezamenlijke visie op kwaliteit en transparantie inzetten op het verkrijgen van betrouwbare en vergelijkbare kwaliteitsinformatie op ziekenhuisniveau, zodat de patiëntenzorg verbetert”. Dit is de doelstelling van het programma Sturen op Kwaliteit dat op 1 oktober 2015 vanuit het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg van start gaat.

In de umc’s is veel aandacht voor hoe kwaliteitsinformatie op betekenisvolle wijze kan worden ingezet. Gekozen is om de aanwezige kennis te bundelen en door te ontwikkelen in het programma Sturen op Kwaliteit.

Zo is het voor een Raad van Bestuur van belang te beschikken over betrouwbare en valide kwaliteitsinformatie en daarop actie te ondernemen. Door de ziekenhuizen worden veel indicatoren verzameld, maar het gebruik ervan voor kwaliteitsverbetering is veelal beperkt. Een kritische blik op de huidige kwaliteitsinformatie en een ziekenhuisbrede inbedding ervan in de kwaliteitsverbetercyclus maakt Sturen op Kwaliteit mogelijk.

Kunnen sturen op kwaliteit van zorg laat zien dat een ziekenhuis ‘in control’ is en geeft ruimte voor een gerechtvaardigd vertrouwen. Dit vergemakkelijkt de externe verantwoording en draagt bij aan transparantie.