Save the date! Symposium Waardegedreven zorg begint in de ‘spreekkamer’

Op 23 november 2018 organiseren de samenwerkende umc’s in het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg hun volgende symposium. En wel over het veel besproken thema: waardegedreven zorg. Maar dan specifiek aangevlogen vanuit de ‘spreekkamer’, daar waar zorgprofessionals en patiënten elkaar treffen, waar de zorg daadwerkelijk plaatsvindt.

Het symposium is dan ook primair bedoeld voor zorgprofessionals en patiënten. Hoe kan deze beweging werkelijk van waarde zijn voor patiënten én voor zorgprofessionals die in interprofessionele teams samen de zorg voor hun patiënten verlenen? Er zal veel ruimte zijn voor het delen van goede praktijkvoorbeelden op de diverse deelonderwerpen die aandacht vragen wanneer je uitkomstinformatie bespreekt met patiënten, en wanneer je met collega’s het zorgproces van je patiënten op basis van patiëntuitkomsten opnieuw ontwerpt en continu verbetert.

Reserveert deze datum vast, en attendeer (collega-)zorgprofessionals en patiënten op deze dag! Het symposium vindt plaats in Green Village in Nieuwegein. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie over het programma, met de mogelijkheid om u aan te melden.