Save the date: Symposium effectieve inzet interne audits

Binnen het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg vond uitwisseling van kennis en ervaring plaats over de effectieve en efficiënte inzet van interne audits. Graag delen wij deze kennis met u tijdens een symposium op 29 mei 2015 in het Muntgebouw in Utrecht. Save the date!

Als keynote spreker zal drs. Joost Kerkhofs - directeur van het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis (ADRIBA) / Vrije Universiteit - ingaan op de wijze waarop waarderend auditen positief van invloed is op gedragsverandering in organisaties. Oftewel, “wat motiveert mensen om werkelijk het nieuwe, ideale proces te gaan volgen”.

In deelsessies wordt ingegaan op concrete praktijkvoorbeelden van onder meer het auditen van zorgpaden, de (patiënt)tracermethode bij het JCI accreditatieprogramma, het verminderen van de audit- en visitatielast, en het gebruik van interne audits als instrument voor bestuurders.

Ook voor twee andere onderwerpen hebben de umc's kennis en ervaring uitgewisseld binnen het aandachtsgebied 'Verbeteren van kwaliteit'.