Save the date: Symposium ‘Goede zorg verleen je samen: leren interprofessioneel werken’

De NFU-master is landelijk een voorloper van interprofessioneel leren: artsen, verpleegkundigen, apothekers en paramedici worden samen opgeleid tot initiatiefnemer en leider in de verbetering van de kwaliteit van zorg. In het kader van het afstuderen van de eerste jaargroep organiseert het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg op 10 juni 2016 een symposium over leren interprofessioneel werken.

Patiënten worden maar zelden door één zorgprofessional behandeld, maar in toenemende mate in teams en netwerken zo dicht bij huis als mogelijk. In de praktijk van de zorg is volwaardige en gestroomlijnde samenwerking tussen alle betrokken zorgprofessionals nog zeker geen gemeengoed. Ook bereiden opleidingen tot huisarts, medisch specialist, (wijk)verpleegkundige en paramedicus hun studenten nog onvoldoende voor op een zorgpraktijk waarin interprofessionele samenwerking essentieel is.

Tijdens het symposium staat het delen van inspirerende voorbeelden van leren interprofessioneel werken in het hele spectrum van onderwijs en klinische praktijk centraal. Keynote spreker is dr. Gloria Esegbona, innovator en educator van het King’s Learning Institute van King’s College in Londen (UK). Het symposium vindt plaats van 10.00-16.00 uur in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

Schrijf u in voor het symposium, en meld daarbij ook uw goede voorbeeld! Meer informatie over het programma volgt via onze website.