Op www.citrienfonds.nl staan tientallen concrete resultaten van de programma’s tot nu toe - ontwikkeld door zorgprofessionals, veelal in samenspraak met patiënten. De informatie op de site is vooral bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de zorg: in de vorm van werkplannen, apps, kernsets, toolkits, etc. gratis te downloaden en eenvoudig te delen.

Vanaf april 2019 is Sturen op Kwaliteit geen onderdeel meer van het Citrienfonds. De resultaten en inzichten krijgen een plek binnen de programma's van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg rond waardegedreven zorg en nieuwe vormen van verantwoorden.