Meerjarenverslag 2017-18: Zo werken we samen aan onze ambitie

Als umc’s werken we aan betere uitkomsten en ervaringen van onze patiënten, zodat de verbeterenergie bij zorgprofessionals weer de ruimte krijgt. Ons kleurrijke meerjarenverslag biedt een inspirerende terugblik op 2017 en 2018, van samenwerkingsprojecten en praktijkverhalen. Werk waar we volop op voortbouwen.

Lees het in Samenwerken aan betere uitkomsten en ervaringen van onze patiënten.