Samen werken aan peer support - les 1: begin klein

Een zorgvuldige peer support zodat zorgprofessionals er niet alleen voor staan als er iets mis gaat. Vanuit deze drive werken clinici en stafadviseurs kwaliteit uit zes umc’s samen in het verbetercluster ‘Peer support’.

De eerste gezamenlijke les in de startbijeenkomst op 26 januari jl was misschien wel: begin klein en specifiek. En geef de beoogde groei de tijd. Umc’s zijn in verschillende fasen van het uitrollen van peer support in hun organisatie. Zowel ‘gevorderden’ als ‘beginners’ namen uit deze startbijeenkomst al het nodige mee, zo was de ervaring van de deelnemers.  

Zij zetten de komende maanden in op verdere uitwisseling en gezamenlijke uitwerking van aspecten zoals het opleiden en trainen van peer supporters, de inbedding in het kwaliteitsbeleid, verbinding met arbo-beleid, en evaluatie van peer support.

Peer support is een van de verbeterclusters in het programma 'Verbeteren van Kwaliteit' in Topaas.