Richtlijnen vormen een lastige opgave voor ziekenhuisbestuurders

Ziekenhuisbestuurders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg die geleverd wordt in hun instelling. Maar het afdwingen van compliance aan regels en richtlijnen is daarvoor meestal niet de goede oplossing, zo vond Louise Blume, medewerker bij het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg in haar proefschrift, dat zij vanuit het Zuyderland ziekenhuis schreef en 1 november jl. met succes aan Tilburg University verdedigde.

Louise koos de opgave op ziekenhuisniveau als object van studie in plaats van het gebruikelijke implementatievraagstuk voor één richtlijn. Zij ontdekte dat er ruim 2.000 eisen en richtlijnen zijn waar ziekenhuizen aan gebonden zijn en concludeert dat er behoefte is aan een infrastructuur voor het bijhouden en prioriteren van externe eisen. Ook stelt ze dat de nadruk zou moeten liggen op het leren en verbeteren in ziekenhuizen. De NVZ maakte het onderzoek mogelijk. De NFU heeft het onderzoek gesteund.

Een ander perspectief op sturen op kwaliteit wordt door het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg ontwikkeld in het programma Sturen op Kwaliteit, zie elders in onze nieuwsberichten.

Lees verder
U kunt het proefschrift van Louise Blume hier downloaden.