Vergelijken van PROMs vergt andere correctie

PROM-scores vergelijken tussen groepen of tussen ziekenhuizen vergt een correctie op basis van o.m. sociale patiëntkenmerken. Dat is anders dan bij case-mix correctie van klinische uitkomstmaten. Dat is de uitkomst van een studie in het kader van het programma Waardegedreven Zorg van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg, welke mede door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten werd mogelijk gemaakt. Voor een goede vergelijking zullen dus niet-klinische achtergrondkenmerken aan de data van CVA-patiënten gekoppeld moeten worden. De auteurs sluiten in een aanvullende toelichting niet uit dat dit ook geldt voor andere ziektebeelden.

Samenvatting van de studie

In Nederland is er een groeiende belangstelling ontstaan voor het gebruik van patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (“Patient-Reported Outcome Measures”) als bron van transparante informatie over de kwaliteit van zorg. Echter is standaardisatie van PROMs voor het vergelijken van ziekenhuizen nog onbekend terrein. Deze studie van Arvind Oemrawsingh e.a. exploreert de methodologie van het ontwikkelen van case-mix correctiemodellen voor zowel klinische als patiënt-gerapporteerde uitkomsten bij CVA-patiënten. De belangrijkste bevinding is dat er verschillen zijn in case-mix factoren tussen de modellen; socio-economische status lijkt bijvoorbeeld een belangrijke case-mix factor te zijn die bijdraagt aan de variatie in de EQ-5D scores (een instrument om de gezondheidstoestand te bepalen aan de hand van door de patiënt te beantwoorden vragen), maar niet aan die van klinische uitkomsten.

Deze studie heeft gebruik gemaakt van data uit het CVAB register.

De studie is in Open Access gepubliceerd en hier te vinden: https://bmcmedresmethodol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12874-019-0864-z