Samenvatting van de studie

In Nederland is er een groeiende belangstelling ontstaan voor het gebruik van patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (“Patient-Reported Outcome Measures”) als bron van transparante informatie over de kwaliteit van zorg. Echter is standaardisatie van PROMs voor het vergelijken van ziekenhuizen nog onbekend terrein. Deze studie van Arvind Oemrawsingh e.a. exploreert de methodologie van het ontwikkelen van case-mix correctiemodellen voor zowel klinische als patiënt-gerapporteerde uitkomsten bij CVA-patiënten. De belangrijkste bevinding is dat er verschillen zijn in case-mix factoren tussen de modellen; socio-economische status lijkt bijvoorbeeld een belangrijke case-mix factor te zijn die bijdraagt aan de variatie in de EQ-5D scores (een instrument om de gezondheidstoestand te bepalen aan de hand van door de patiënt te beantwoorden vragen), maar niet aan die van klinische uitkomsten.

Deze studie heeft gebruik gemaakt van data uit het CVAB register.

De studie is in Open Access gepubliceerd en hier te vinden: https://bmcmedresmethodol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12874-019-0864-z