We kijken terug op een prettige en leerzame tijd, waarin we de basis hebben gelegd voor een actieve inhoudelijke samenwerking tussen de umc’s, en met andere ziekenhuizen, wetenschappelijke verenigingen, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en het Kwaliteitsinstituut. Met het vertrek van Richard is het adviseurschap nu geheel belegd bij prof. dr. Piet Bakker, emeritus hoogleraar Kwaliteit en Procesinnovatie. Met hem, de consortiumleden en alle andere betrokkenen, geven we de samenwerking binnen het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg verder vorm.