Praktische lessen uit lokale dashboardontwikkeling

Wat valt er te leren van de ervaring van ziekenhuizen met het verzamelen en gebruiken van kwaliteitsinformatie om gericht de zorg te verbeteren?

Dat is de centrale vraag in een project dat momenteel wordt uitgevoerd in het programma Sturen op Kwaliteit: een kijkje achter de schermen in de acht umc's en in twee algemene en twee topklinische ziekenhuizen. Het onderzoek inventariseert welke informatie over kwaliteit van zorg wordt gemeten en gevolgd en welke ondersteunende structuren daarbij behulpzaam zijn, zoals dashboards en periodieke gespreksrondes.

Daarbij wordt voortgebouwd op eerder werk, zoals uit de projecten Governance van kwaliteit in opleidingsziekenhuizen en Risico-inventarisatie uit organisatieperspectief. Om te leiden tot een handreiking met praktische lessen, goede voorbeelden en discussiepunten voor het sturen op kwaliteit. Eind 2016 worden de resultaten verwacht.