Pijlers voor passende zorg verbeeld

Tweehonderd woorden. Vijftien bullets. Drie pijlers. Eén kader, één visie. Het pamflet ‘Pijlers van passende zorg’ geeft de umc’s richting in een periode waarin er veel op hen af komt.

Het pamflet is opgesteld door het College van Medisch directeuren (CMD) en het Consortium Kwaliteit van zorg van NFU. Karin Faber (directeur Patiëntenzorg MUMC+) en Dave Dongelmans (intensivist en lid van het NFU Consortium Kwaliteit van zorg) vertellen over het hoe en het waarom.

Karin Faber: “Als CMD constateerden we dat er wel heel veel op de umc’s af komt. Hele mooie initiatieven als ‘Zinnige zorg’, ‘Waardegedreven zorg’, ‘tijd voor verbinding‘ de juiste zorg op de juiste plaats’ en ‘Zorgevaluatie en gepast gebruik’ die stuk voor stuk belangrijk zijn maar we misten een samenhangend verhaal. Iets wat houvast geeft en richting. Waar stoppen we onze energie in?” Een meetlat waardoor we konden zeggen dit past bij waar we ons mee bezig willen en moeten houden als NFU.

Mensgericht, toekomstbestendig en groen
Het Consortium Kwaliteit van zorg pakte samen met het CMD de handschoen op. Dave Dongelmans: “We besloten dat verhaal te maken. We baseerden ons daarvoor op een aantal bewegingen in de maatschappij waar we als umc’s op moeten inspelen. De zorg moet groener. En de zorg moet ménsgerichter. In onze beleidsdocumenten omschreven we de zorg altijd als patiëntgericht. Logisch. Maar medewerkers staan onder een enorme druk. De zorg moet daarom niet alleen patiëntgericht zijn maar vooral ménsgericht, dus voor patiënt én zorgmedewerker.  En tenslotte: we zijn de NFU. Wij moeten weten waar we heen gaan met z’n allen. Vandaar de drie pijlers voor passende zorg in de umc’s: groen, mensgericht en toekomstbestendig.”

Karin Faber: “De visie kwam tot stand in een aantal bijeenkomsten met consortiumleden en CMD-leden en werd vervolgens ter toetsing neergelegd bij onder meer verpleegkundigen. De kick-off vond plaats in maart 2022.  Ondertussen werd het kader passende zorg opgesteld door het Zorginstituut Nederland. Dit werd de ambitie en kapstok van het IZA. Onze visie sloot daar goed op aan. Hieruit blijkt dat we goed hebben gekeken naar de maatschappelijke ontwikkelingen,  wat er van ons verwacht wordt en waar we voor willen gaan. We staan voor een mensgerichte,  toekomstgerichte en groene zorg.”

Voor de 80.000 medewerkers in de umc’s komen deze pijlers niet als een verrassing. Karin Faber: “Natuurlijk niet. Zorgmedewerkers zullen herkennen dat we werken aan deze thema’s. Maar door als umc’s gezamenlijk te benoemen waar we onze energie in willen steken, kunnen we medewerkers echt helpen. En het helpt bestuurders en medewerkers om keuzes te maken. Deze drie pijlers zijn de meetlat.”

Reflectie
En het gaat om concrete zaken, benadrukt Dave Dongelmans: “Neem al die initiatieven van zorgmakers: jonge zorgprofessionals die de zorg voor patiënten en medewerkers op een ludieke en praktische manier beter willen maken. Dat zijn typisch dingen die we echt moeten ondersteunen. Dat past in een mensgerichte aanpak. Hetzelfde geldt voor groenere zorg: ook op dat vlak zie ik allerlei initiatieven, greenteams zijn er in alle umc’s. En de pijler ‘Toekomstgericht’ staat voor het onderzoek dat in umc’s gebeurt, de visies die ontwikkeld worden, de blik naar voren gericht, in continue samenwerking met onze regio.

Het lijken misschien drie losse onderdelen maar die pijlers houden met elkaar verband. Ze kunnen behulpzaam zijn als je nieuwe plannen ontwikkelt. Neem even tijd voor wat reflectie. Passen deze plannen in deze beweging? En natuurlijk mogen deze punten gespreksstof opleveren. Graag!”

Ruimte
Recent zijn de NFU posters onder de umc's verspreidt met daarop de pijlers en de korte samenvatting. Karin Faber: “Er komt geen dikke nota. We schrijven geen programma of een nieuw project. Integendeel. Dat zou niets toevoegen. Deze pijlers bieden een kader. En daarmee creëren ze ruimte.”