Deze uitwisseling vond plaats binnen het verbeterprogramma van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. De notitie 'Perioperatieve veiligheid stimuleren' beschrijft de belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen: een tal van concrete strategieën om de implementatie van diverse stopmomenten te bevorderen, met daarbij specifieke aandacht voor stopmoment VII – het ontslag naar huis.