Perioperatieve veiligheid stimuleren

De perioperatieve richtlijn is voor de umc’s een belangrijk instrument om de patiëntveiligheid in het zorgproces van operatieve patiënten te garanderen. Om de implementatie van de zeven stopmomenten uit deze richtlijn in de umc’s te verbeteren, hebben de umc’s kennis en expertise uitgewisseld in een multidisciplinaire projectgroep met vertegenwoordigers uit de acht umc’s.

Deze uitwisseling vond plaats binnen het verbeterprogramma van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. De notitie 'Perioperatieve veiligheid stimuleren' beschrijft de belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen: een tal van concrete strategieën om de implementatie van diverse stopmomenten te bevorderen, met daarbij specifieke aandacht voor stopmoment VII – het ontslag naar huis.