Over stuurinformatie en ‘stretch goals’ voor kwaliteit

Bestuurders en zorgprofessionals zich de vraag laten stellen welke kwaliteitsinformatie het meest behulpzaam is voor het goede – inhoudsvolle – gesprek tussen de Raad van Bestuur en klinische leiders. Dat is de gedeelde uitdaging van de projecten in het programma Sturen op Kwaliteit. Op 24 januari jl ontmoetten projectteams van de inmiddels 18 projecten elkaar om ervaringen te delen en peer-to-peer advies in te winnen.

Zo hebben in twee umc’s patiënten, zorgprofessionals en bestuurders voor de IC-zorg naast kwantitatieve vooral ook kwalitatieve stuurinformatie geselecteerd. Projectleider Marieke Zegers (Radboudumc): “In het Radboudumc en het LUMC staat de komende maand het gesprek tussen de afdelingsleiding van de IC en de Raad van Bestuur over deze kwaliteitsinformatie op de agenda”. De resultaten van het project Stuurinformatie destilleren op de IC worden dit voorjaar verwacht.

Voor de Heelkunde werken vier umc’s samen om op basis van bestaande registraties stuurinformatie inzichtelijk te maken voor de afdelingsleiding en de Raad van Bestuur. “Ons streven is om continue verbetering te initiëren door het monitoren en benchmarken van deze kwaliteitsindicatoren”, aldus projectgroeplid Annelies Visser (AMC) over het project Kernset Heelkunde.

Marilou Muris (Patiëntenfederatie Nederland), lid van de adviescommissie van het programma Sturen op Kwaliteit, stimuleerde de aanwezigen om pragmatisch te zijn bij het verzamelen van patiëntuitkomsten en -ervaringen: “Voor patiëntparticipatie is het soms net zo effectief om een patiënt ‘op de gang’ te bevragen naar zijn of haar ervaring.” En Kees Ahaus (RUG/UMCG) deelde inzichten uit de expertgroep van het programma. Eén daarvan is: "Wees als bestuurders en professionals niet te bescheiden in het stellen van je doelen, want 'stretch goals' leveren meer blijvende resultaten op!"

Het programma Sturen op Kwaliteit in Topaas wordt gefinancierd door het Citrienfonds.