Organiseren van zorg voor de beste uitkomsten

Hoe organiseren we de zorg zó dat teams hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de beste uitkomsten van zorg kunnen nemen? In het verbetercluster ‘Redesign van zorgprocessen op basis van uitkomsten’ werken zeven umc’s samen om hun aanpak te versterken.

In een startbijeenkomst op 26 januari jl ontmoetten umc’ers elkaar vanuit een behoefte om van elkaar te leren. Jan Hazelzet, consortiumlid, gaf een toelichting op de Value Based Health Care aanpak van het Erasmus MC. Kern daarin is dat voor een ziektebeeld een multidisciplinair team verantwoordelijk is voor het verloop en de uitkomsten van de zorg. Dit team van professionals beschikt daarbij over gegevens over klinische en patiëntuitkomsten; samen werken ze aan hun ‘room for improvement’. “Dat leidt bijvoorbeeld tot een andere organisatie van het samenspel tussen SEH en radiologie in de zorg voor CVA-patiënten”, zo lichtte Jan toe, “en betere samenwerking in de regio voor borstkankerpatiënten.” Het Erasmus MC stelt zich ten doel 80 procent van het volume in de patiëntenzorg op deze wijze te organiseren.

De verscheidenheid in aanpak triggert tot verdere uitwisseling en het samen uitdiepen van onderwerpen, onder meer ten aanzien van het goed ontwikkelen van de rol van teams en IT tools die worden ingezet. Dit voorjaar komen de deelnemers weer bijeen, dan te gast bij het Oncologisch Centrum van het Radboudumc.

'Redesign van zorgprocessen op basis van uitkomsten' is een van de verbeterclusters in het programma 'Verbeteren van Kwaliteit' in Topaas.