Op zoek naar goede leefsystemen

Hoe werken klinische groepen met een goede reputatie ten aanzien van kwaliteit van zorg in de praktijk aan kwaliteit(sverbetering) en innovatie, en hoe bewegen zij tussen ‘systeem’ en ‘leefwereld’? Hebben zij minder last van de van buitenaf opgelegde regels, en zo ja waarom? In het project ‘Op weg naar goede leersystemen’ zijn drie klinische groepen ‘van binnenuit’ onderzocht om antwoorden op deze vragen te vinden.

Onlangs verschenen de bevindingen van dit project dat onder leiding van prof. dr. Roland Bal (ESHPM – Erasmus Universiteit) is uitgevoerd binnen de samenwerking van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg met Zorginstituut Nederland, om meer inzicht te krijgen in de verbinding van de ‘leef- en systeemwereld’ er in de praktijk van de patiëntenzorg. Dit in het verlengde van eerdere projecten binnen de samenwerking over de governance van kwaliteit in ziekenhuizen en kwaliteitsverbetering op microniveau.

Het rapport roept bij zorgprofessionals veel herkenning op. En het zet aan het denken over vragen als: Welke kwaliteit is gediend met deze aanpak van zorgrebellen? Hoe geef je vrijheid van handelen en houd je er wel zicht op? De discussie over en reflectie op de bevindingen van dit project met zorgprofessionals, directeuren kwaliteit en bestuurders vormt de basis van een opiniestuk van het Zorginstituut en het NFU-consortium bij het rapport. Tevens is het input voor een invitational die we later dit jaar samen organiseren.