Oogsttijd voor programma Sturen op Kwaliteit

Welke kwaliteitsinformatie is volgens bestuurders, patiënten en professionals het meest relevant voor de Raad van Bestuur? Op die vraag wordt in twintig projecten binnen het programma Sturen op Kwaliteit een antwoord gezocht. Elk van de projecten belicht een eigen stuk van de zorg. Veel  projecten komen in deze en volgende maand met de resultaten. Oogsttijd, en tijd de oogst te delen met anderen.

Waaraan kan de Raad van Bestuur aflezen hoe goed de zorg is? Die vraag moet aan zorgprofessionals gesteld worden, zo menen wij, en niet aan anderen worden overgelaten, al doet hun mening er wel toe. Daarom vroegen wij oncologen, chirurgen, verpleegkundigen, intensivisten en anderen om in samenwerking met patiënten en bestuurders antwoorden te geven. Zij stelden kernsets op met die kwaliteitsinformatie die het hem doet. Vaak een verrassende selectie, waarin naast indicatoren ook kwalitatieve informatie een plek heeft. Het gesprek tussen bestuurder en afdelingshoofd wordt erdoor verrijkt: er ontstaat een dialoog met betekenis voor de sturing op kwaliteit.

Tijd om de oogst met anderen te delen. We zijn inmiddels gestart met een ronde langs bestuurders van algemene ziekenhuizen – zowel die waarmee we al eerder samenwerkten als andere. In de eerste reacties ontvangen we veel bijval. Bestuurders vinden sturen op kwaliteit een belangrijk onderwerp en herkennen de puzzel die het in de praktijk kan zijn. De eerste proeverij van onze resultaten blijkt naar meer te smaken. We zetten de ronde in de komende weken voort en organiseren een bijeenkomst voor bestuurders van algemene ziekenhuizen. Want er blijkt belangstelling om met ons en met elkaar verder van gedachten te wisselen over de toepasbaarheid van gevonden oplossingen. Deze bijeenkomst wordt begin februari voorzien.

Verdere bespreking van onze resultaten vindt in 2018 op verschillende momenten plaats en wordt steeds gevoed door ervaringen met de verdere implementatie ervan. We zullen daar ook op het International Forum on Quality and Safety in Healthcare, van 2-4 mei a.s. in Amsterdam binnen- en buitenlandse collega’s gelegenheid voor bieden. Zie ook onze sessies M2 en F5 op het International Forum.

 

Zicht op de kwaliteit van de oncologische zorg
Een van de twintig projecten betreft de ontwikkeling van een dashboard voor de oncologische zorg. Een dashboard gekoppeld aan een database met daarin een minimale set aan oncologische gegevens, de Basic Registry Oncological OutCome (BROC). Hierin wordt structureel een minimale basisset aan gegevens vastgelegd over diagnose en behandeling van oncologiepatiënten. Uit het project blijkt dat door het inrichten van een dashboard op basis van realtime registraties een goed overzicht ontstaat van de werkzaamheden van specialistische patiëntengroepen.

Meer lezen
Lees hier het volledige rapport van dit project. Alle eindrapporten delen we via onze website.