Online Invitational Conference Waardegedreven Zorg: een terugblik, een plaatsbepaling en een blik vooruit

De umc’s werken in vele initiatieven in gezamenlijkheid aan meer waarde voor de patiënt. Op 26 juni kwamen gedreven professionals en onderzoekers bijeen in de online conferentie Waardegedreven Zorg van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Een conferentie met inspirerende verhalen en voorbeelden van op de persoon toegesneden zorg. In verband met Covid-19 kreeg de conferentie een hybride opzet: een afwisselend middagprogramma met dagvoorzitters en sprekers op locatie en ruim 200 deelnemers die online via een rechtstreekse video verbinding meekeken en chatten.

Klinisch leiders deelden aansprekende praktijken, achterliggende concepten en persoonlijke beschouwingen. Onder leiding van dagvoorzitter Emma Bruns, chirurg in opleiding en schrijver en publicist, blikten we terug en keken we vooruit, samen met zorgprofessionals, zorgmanagers, adviseurs waardegedreven zorg uit umc’s en genodigde relaties. Veel van de sprekers schreven ook mee aan het boek Gepersonaliseerde Medische Zorg, dat aan het einde van deel 1 van de conferentie werd aangeboden aan Margriet Schneider (Voorzitter Raad van Bestuur UMC Utrecht en NFU-voorzitter) en Diana Delnoij (hoofd van de afdeling Ontwikkeling, Wetenschap en Internationale Zaken, Zorginstituut Nederland).

In het tweede deel wisselden we met voorzitter Greetje de Grooth, cardioloog en hoofd strategische programma’s, LUMC, internationale ervaringen uit. Boel Andersson Gäre en Johan Thor van Jönköping University (Zweden) en Glyn Elwyn van het Dartmouth Institute (USA) gingen in gesprek over waardegedreven zorg met hun Nederlandse collega’s Martine de Bruijne (Amsterdam UMC), Jan Hazelzet (Erasmus MC),  Bob Roozenbeek (ErasmusMC). Piet ter Wee (Amsterdam UMC) en Nico van Weert. Het gezelschap onderkende dat nog veel uitdagingen voor ons liggen, zoals Hoe kun je uitkomsten van waardegedreven zorg wetenschappelijk evalueren? En is het huidige system wel voldoende uitgerust om de getoonde zorgverbeteringen structureel te verankeren en verder te verspreiden? Maar er leek ook consensus te bestaan over de noodzaak van gepersonaliseerde zorg: “It’s the ethical thing to do.”

We kijken terug op een zeer geslaagde conferentie, die de ingeslagen weg van waardegedreven zorg onderstreept en een markering is van hoe we blijven werken aan gepersonaliseerde zorg, afgestemd op de individuele persoon.

Was u niet in de gelegenheid om de online conferentie bij te wonen, dan kunt u het terugkijken via deze link.