NOS journaal: Hoe bepaal je nodige en onnodige zorg?

De corona crisis brengt de discussie over nodige en onnodige zorg in een stroomversnelling. Recent gaf onder andere de NZA aan dat de weggevallen zorg tijdens de corona crisis veel onnodige zorg en dus zorgkosten bloot heeft gelegd. Tegelijkertijd maakten bijvoorbeeld cardiologen zich zorgen over het wegblijven van patiënten met cardiovasculaire aandoeningen, die groot risico hebben op blijvende schade of overlijden als gevolg van bijvoorbeeld een hartinfarct. Nico van Weert en Jan Hazelzet bespraken dit dillema al in hun opiniestuk op Zorgvisie

Van Weert en Hazelzet betogen dat juist het goede gesprek in de spreekkamer de manier is om te bepalen welke zorg nodig is: wanneer de persoonlijke wensen en behoeften van de patiënt duidelijk zijn en ook door middel van uitkomsten worden gevolgd, kom je tot de juiste behandeling. Dit laten de vele voorbeelden van zorgvernieuwing ook zien, waarvan er een aantal zijn beschreven in het boek Gepersonaliseerde Medische Zorg. In het NOS journaal sprak Jan Hazelzet over zinnige zorg en kwamen Marieke Pierik en IBD-patiënt Sanne aan het woord over hun ervaring met de IBD-coach. Het fragment ziet u hieronder.