Artikel in Zorgvisie over de Veerkrachtige zorgprofessional

Onder de kop: ‘Doe iets aan de vinkjescultuur als je veerkrachtige professionals wil’, komen Arie Franx en Maarten van der Laan deze week bij Zorgvisie aan het woord. Ze vertellen over de noodzaak en urgentie om zorgprofessionals veerkrachtig(er) te maken en te houden en over hoe de NFU daar actief mee bezig is.

Arie Franx is gynaecoloog, hoogleraar aan het Erasmus MC en Maarten van der Laan is vaatchirurg in het UMCG en beiden leden van het consortium kwaliteit van zorg van de NFU. Zij leiden samen het NFU programma de ‘Veerkrachtige zorgprofessional’

Nu werkt al een op de zeven mensen in de zorg, maar met de stijgende zorgvraag zouden dat in de toekomst eigenlijk zelfs een op de drie zou moeten worden om aan de stijgende zorgvraag te voldoen. Dat is niet haalbaar, dus zal er dus (nog) meer gevraagd worden van zorgprofessionals.

In Zorgvisie vertellen Franx en Van der Laan over de aanpak binnen het NFU-programma dat vorig jaar gestart is. In deze eerste fase wordt verkend in de praktijk en in de literatuur wat er al gebeurt en welke interventies aantoonbaar effect hebben. Daarna wordt een ontwerp gemaakt van interventie(s) die getest en geëvalueerd zullen worden.

Bij de aanpak zal need assesment een grote rol spelen, waar hebben de zorgprofessionals echt behoefte aan? Die behoefte kwam duidelijk naar voren op een conferentie die in oktober 2021 vanuit het programma werd georganiseerd.

Ook kijkt het programma naar de context waarin zorgprofessionals werken. ‘We doen heel veel om zorgprofessionals met stress om te leren gaan, maar we doen niets aan de omstandigheden die deze stress veroorzaken’, zegt Van der Laan in het artikel. Hij wijst daarbij vooral op de registratielast en steeds meer kwaliteitsregels. Daar heeft het programma misschien weinig invloed op, maar aandacht hiervoor vragen, kan wel.
Beter contact tussen de werkvloer en de bestuurslaag, ‘leading from the middle’,  noemen Franx en Van der Laan ook als een belangrijke factor om meer autonomie en meer plezier in het werk te krijgen.

Het hele artikel is te lezen via deze link: ‘Doe iets aan de vinkjescultuur als je veerkrachtige zorgprofessionals wil’ - Zorgvisie