Nieuwsbrief voor Samenbeslissers

Veel zorgprofessionals denken samen te beslissen met de patiënt, maar vaak wordt dit door de patiënt niet zo ervaren. Hoe kan het beter?

In de nieuwsbrief Inspiratie voor samenbeslissers brengen de Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland, NVZ en NFU-consortium Kwaliteit van Zorg inspirerende praktijkvoorbeelden en discussies onder de aandacht. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Meldt u hier dan aan. In september verschijnt de tweede editie.