In de nieuwsbrief Inspiratie voor samenbeslissers brengen de Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland, NVZ en NFU-consortium Kwaliteit van Zorg inspirerende praktijkvoorbeelden en discussies onder de aandacht. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Meldt u hier dan aan. In september verschijnt de tweede editie.