Nieuwe voorzitter NFU-consortium Kwaliteit van Zorg

Per 1 mei 2015 trad prof. dr. Chris Polman aan als voorzitter voor het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Chris Polman volgt hiermee prof. dr. Ferry Breedveld op, die op die datum met emeritaat is gegaan.

Chris Polman, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het VUmc, was reeds betrokken bij het consortium in de rol van vice-voorzitter. Chris Polman: “De uitdaging voor de umc’s op het gebied van kwaliteit is dat we erin slagen om kwaliteit te verbinden met die twee andere begrippen die diep geworteld zijn in de kernfunctie van umc’s: leren en innoveren. Aan die verbinding willen we in het consortium gezamenlijk werken.”

Ferry Breedveld heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de actieve samenwerking tussen de umc’s binnen het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Wij wensen hem alle goeds toe voor de toekomst.