Nieuwe vice-voorzitter: prof. dr. Willy Spaan

Per 1 november 2015 is prof. dr. Willy Spaan aangetreden als vice-voorzitter voor het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Willy Spaan is voorzitter van de Raad van Bestuur van het LUMC en portefeuillehouder Kwaliteit binnen het NFU-bestuur.

Onder leiding van prof. dr. Chris Polman en prof. dr. Willy Spaan werkt het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg aan het beter meten van de kwaliteit van zorg, het sturen op continue kwaliteitsverbetering, én de toerusting van zorgprofessionals om deze kwaliteitsverbetering te initiëren en te leiden. In de komende maanden zullen we de horizon verder verleggen in het opstellen van het programma van het consortium voor de periode 2017-2020.