Nieuwe projecten gestart in het programma Sturen op Kwaliteit

Op 1 november 2016 startten zes nieuwe projecten waarin professionals met Raden van Bestuur, patiënten en ketenpartners werken aan het op handzame wijze op instellingsniveau beschikbaar maken betrouwbare en valide kwaliteitsinformatie voor Raden van Bestuur.

Thema’s van de elf lopende projecten binnen het programma Sturen op Kwaliteit zijn onder meer patientveiligheid, patientenparticipatie en teamsamenwerking. Specialismen die aan bod komen zijn oncologie, psychiatrie, intensive care, heelkunde, en tevens de verloskundige keten. Een expertgroep werkt vanuit een continue dialoog met de Raden van Bestuur aan de ontwikkeling van een conceptual framework over Sturen op Kwaliteit. Hiervoor wordt ook expertise vanuit Intermountain Hospitals (VS) betrokken.

Op 25 november ging de expertgroep tijdens een Knowledge Café op het Meet & Greet van het Citrienfonds met zo’n 50 deelnemers in discussie over over drie stellingen uit om het conceptual framework verder uit te bouwen:

  • Sturen op een dashboard vraagt om…?
  • Als er aandoeningspecifieke indicatoren zijn, is er geen noodzaak meer voor ziekenhuisbrede indicatoren.
  • Ambitieuze doelen stellen in plaats van kortcyclisch verbeteren leidt tot een succesvol dashboard.   

Daarnaast presenteerde een aantal projectteams hun project aan de hand van posters.

In 2017 vinden vanuit het programma vier landelijke bijeenkomsten plaats. Projectteams wisselen hier hun resultaten en ervaring uit over de ontwikkeling van kwaliteitsinformatie voor en in samenwerking met Raden van Bestuur. De eerste resultaten van de projecten worden halverwege 2017 verwacht.

Lees ook: 'Sturen op kwaliteit is niet vanzelfsprekend'.