Nieuwe NFU-visie op kwaliteit: Meer waarde voor de patiënt

Voor de periode van 2017-2020 stellen de samenwerkende acht umc’s de waarde voor de patiënt, cultuurverandering, en samenwerking binnen en buiten de umc’s én in de regio centraal.

Dit en meer is verwoord in de nieuwe NFU-visie op kwaliteit: Meer waarde voor de patiënt. In het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg geven de umc’s samen uitvoering aan deze visie, daar waar dit het samen leren betreft, gericht op het verbeteren van het partnership met patiënten en de interprofessionele samenwerking. Verbeteringen die moeten blijken in uitkomsten en ervaringen van patiënten.

Voortbouwend op al aanwezige goede praktijken willen umc’s zich inzetten om samen beslissen van zorgverlener en patiënt te verbeteren, en op het passend gebruik van het patiëntenportaal. Tevens willen umc’s samen optrekken in het opnieuw inrichten van zorgprocessen op basis van uitkomsten in interprofessionele teams mét de patiënt, en de collegiale ondersteuning van zorgprofessionals wanneer er iets fout gaat, oftewel goede peer support.