De Toolbox Leren interprofessioneel samenwerken bevat korte beschrijvingen van goede praktijken in onderwijs, opleiding, bij- en nascholing, én werkplekleren. Wilt u ook een goede praktijk van leren interprofessioneel samenwerken in onderwijs/opleiding en/of werkplekleren delen? Stuur dan een korte beschrijving van uw goede praktijk naar: kwaliteit@nfu.nl.