Nieuw: e-learning Teamsamenwerking

Experts uit umc’s hebben een e-learning Teamsamenwerking ontwikkeld voor zorgprofessionals (in principe alle leden van het zorgteam) in de tweede- en derdelijnszorg. De e-learning kan in umc’s en ziekenhuizen kosteloos worden ingezet bij interprofessionele trainingen op het gebied van teamsamenwerking.

De e-learning omvat een introductie op de belangrijkste principes van teamsamenwerking en biedt een gemeenschappelijke theoretische onderbouwing en begrippenkader op dit gebied. Het is een goede appetizer op (bestaand) aanbod aan teamtraining op locatie.

Ga voor toegang tot de e-learning naar www.medischonderwijs.nl  > maak een (gratis) account aan, en zoek op 'Teamwerk'. Je krijgt dan via de aangeboden link toegang tot de e-learning.

U kunt ook de e-learning ontvangen als SCORM pakket, om deze vervolgens te publiceren in uw eigen Leermanagement Systeem en zo het gebruik in uw organisatie te kunnen monitoren. Neem daarvoor contact op het met het team Digitaal Leren en Innoveren van het Erasmus MC.

Aan het einde van de e-learning zit een evaluatieformulier. Vergeet deze niet in te vullen. Eventuele vragen over de e-learning kun je per mail stellen.

Eerder dit jaar schreven de experts al een whitepaper over waar kansen en mogelijkheden liggen om interprofessionele samenwerking in zorgteams op een hoger niveau te brengen.