Nieuw coördinatieteam wil ondersteunen én verbinden

Sinds augustus heeft het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg een nieuw coördinatieteam met als bekende gezichten Andy Schuurmans (strategisch adviseur) en Bianca Dekker (secretaresse), en de nieuwe secretaris Leontien Sturms. “Onze taak is organiseren, verbinden, coördineren en ondersteunen om gezamenlijke kwaliteitsdoelen te realiseren en verder te brengen”, vat Schuurmans de ambitie van het team samen.

Het coördinatieteam brengt hiertoe bestuurders, directeuren en zorgprofessionals van de acht umc’s bij elkaar in werk- en denkgroepen, organiseert bijeenkomsten en faciliteert hen. Het valt Leontien Sturms als nieuwkomer op hoe gedreven en deskundig de deelnemers zijn. “Het is een club met veel ideeën en expertise. De leden zelf noemen het consortium ook wel een ideeënfabriek. Wij luisteren naar wat de leden willen en kijken waar we eventueel keuzes kunnen maken, maar zij sturen. Bij dit proces helpen we door vragen te stellen en hen vervolgens werk uit handen te nemen bij de organisatie en uitwerking.”
Andy knikt instemmend en typeert de deelnemers als vrijdenkers die volop mogelijkheden zien. “Door hun vernieuwende ideeën bij elkaar te brengen, concreet te maken en uit te werken helpen wij deze te realiseren.” Of zoals Bianca het beeldend samenvat: “We proberen alle ideeën in de goede vakjes te leggen.” Bij die ordening hanteert het team de filter van gezamenlijkheid, haalbaarheid én aansluiting op initiatieven van andere partijen.

Van idee naar werkelijkheid
Het team wil niet alleen binnen het consortium het werk van de verschillende werk- en denkgroepen en commissies bij elkaar brengen, maar dit ook uitdragen en verbinding zoeken binnen en buiten de NFU. Andy Schuurmans, die gedeeltelijk ook voor de NFU-beleidsafdeling Opledingen & Patiëntenzorg (O&P)werkt, wil de kwaliteitsinnovatie van het consortium met het bredere beleid van de NFU verbinden. “Zo wordt het werk van het consortium breder geëtaleerd binnen de NFU en kan het een onderdeel vormen van de NFU-strategie en belangenbehartiging. Het consortium ontwikkelt nieuwe concepten en methoden om de zorg te verbeteren. De NFU kan implementatie bevorderen in de umc’s of bijvoorbeeld zorgen dat er goede voorwaarden komen die uitkomstgerichte gepersonaliseerde zorg mogelijk én lonend maken, bijvoorbeeld met een andere financiering. Als onderdeel van het consortium-programma worden colleges en cursussen gegeven en lopen experimenten.”

Maar de verbindende rol gaat nog verder. “We oriënteren ons op wat er in de ‘buitenwereld’ (bij stakeholders, als ZonMw, het Zorginstituut, zorgverzekeraars, andere koepels en patiëntenorganisaties) leeft, zodat het consortium daarop kan inspelen en geboden kansen kan benutten.” In die buitenwereld kan het consortium nog meer laten zien wat de gezamenlijke kracht van de umc’s op het gebied van kwaliteit is. Ook het helpen omzetten van het gedachtengoed van het consortium naar dat bredere zorgveld, behoort tot de ambitie van het nieuwe coördinatieteam.

------------------------------------------------------------
Taakverdeling coördinatieteam

Leontien Sturms is secretaris. Ze organiseert bijeenkomsten en werkgroepen, bereidt deze voor, maakt het verslag en organiseert vervolgacties. Samen met Andy Schuurmans denkt ze na over hoe ze het gedachtengoed van het consortium verder kan brengen en doet daarvoor voorstellen. Ze werkt vanaf augustus 2020 bij het consortium.

Bianca Dekker heeft als secretaresse praktische ondersteunende taken, van het organiseren van bijeenkomsten tot het plannen van afspraken en het uitnodigen van deelnemers. Via de mail en telefoon is zij het eerste aanspreekpunt van het coördinatieteam en zorgt ze dat u antwoord krijgt. Haar motto is ‘never a dull moment’. Bianca werkt sinds 2017 bij het consortium.

Andy Schuurmans is vanaf de zomer van 2020 voor 50% strategisch adviseur van het consortium. Daarnaast is hij werkzaam op de beleidsafdeling O&P van de NFU. Hiervoor was hij al bij het consortium betrokken als toehoorder bij vergaderingen. Hij speelt een rol in het verbinden van de ideeën van het consortium en het NFU-beleid en vice versa..
Andy denkt mee over hoe het consortium het beste de gewenste doelen kan bereiken (strategie) en haar gedachtengoed verder kan brengen (agendasetting).