De bouwstenen kunnen umc’s toesnijden op hun specifieke patiëntengroepen. In het totaal worden veertien bouwstenen onderscheiden. Voorbeelden zijn: stel een eindsituatie en strategie vast, verbeter de resultaten voor elke patiënt, en reken de kosten per individuele patiënt door. Alle veertien stappen worden kort en krachtig toegelicht.

Voorbeelden
In zeven praktijkvoorbeelden uit de verschillende umc’s komen de bouwstenen tot leven. Zo is de proeftuin nierschade in het Amsterdam UMC vooral een inspirerend voorbeeld voor het vaststellen van een eindsituatie en strategie én het doorrekenen van kosten. Alle betrokkenen bij chronische nierschade brachten in een groepssessie naar voren wat volgens hen het streven moest zijn. Dat leidde tot een gezamenlijke visie.

Het project voor patiënten met een hypofyse adenoom in het LUMC is vooral inspirerend vanwege het definiëren van variabelen én het verbeteren van resultaten voor elke patiënt. Niet alleen de uitkomsten, maar ook hoe belangrijk ze zijn voor de betrokken patiënt, worden weergegeven op een dashboard. Op basis hiervan kunnen zorgverleners direct inspelen op de behoefte van individuele patiënten.

Lees meer in de brochure.

Uitwisseling rond patiëntgroepen
De uitwisseling tussen de umc's wordt als nuttig ervaren. “Het is zo prettig om niet alles zelf te hoeven uitvinden. We delen aanpakken en documenten”, aldus Jolande van Luipen, adviseur kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid UMC Utrecht. In het programma Waardegedreven Zorg zetten de umc’s dit voort rond patiëntengroepen, te beginnen met CVA, borstkanker en schisis. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.