Nico van Weert nieuwe coördinator NFU-consortium

Dr. Nico van Weert is per 1 september 2015 benoemd als coördinator van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Hij volgt hiermee dr. Jetty Hoeksema op die met pensioen gaat.

Nico van Weert studeerde sociale wetenschappen en promoveerde aan de medisch faculteit van de Radboud Universiteit. Hij was eerder,  onder meer als manager kwaliteit en veiligheid, verbonden aan Atrium Medisch Centrum en werkzaam aan de Radboud Universiteit. Nico van Weert werkt, naast de halftime functie bij het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg, vanuit het adviesbureau ‘Q! Kwaliteitsadvies’ samen met diverse ziekenhuizen aan kwaliteit.

Nico van Weert: “Zoals vele vakgenoten heb ik het ontstaan en de opbouw van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg met belangstelling gevolgd. Het is in korte tijd uitgegroeid tot een krachtig samenwerkingsverband, dat heel mooie bijdragen levert aan het kwaliteitsdenken en -doen in ons land. Zoals bleek op de recente invitational over governance van kwaliteit in ziekenhuizen. Het elan waarmee actuele vraagstukken, zoals kwaliteitsregistraties worden aangepakt, spreekt mij zeer aan. Ik kijk dan ook ernaar uit om de horizon verder te verleggen om bij te dragen aan oplossingen voor de uitdagingen van de Nederlandse ziekenhuiszorg voor de komende jaren.”

Wij danken Jetty Hoeksema hartelijk voor de wijze waarop onder haar leiding de samenwerking tussen de umc’s voor kwaliteit concreet gestalte heeft gekregen in het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Zij blijft tot 1 januari 2016 werkzaam als Directeur Strategisch Beleid in het LUMC. 

Binnen het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg werken de universitair medische centra (umc’s) samen om de kwaliteit van de zorg zichtbaar te maken en te verbeteren. Zo worden zorgprofessionals in de NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de patiëntenzorg uitgedaagd om met visie en expertise een leidende rol te vervullen in kwaliteitsverbetering. Ook werkt het consortium samen met beroepsgroepen, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars aan de innovatie van kwaliteitsregistraties en het afleiden van kwaliteitsinformatie uit elektronische patiëntendossiers. Het NFU-consortium bouwt voort op de al beschikbare academische kennis en verbindt professionals, onderzoekers en beleidsmakers uit de umc’s en andere (kennis-)instituten in inhoudelijke initiatieven. Het faciliteert het delen van kennis binnen netwerken en symposia.