NFU-Master voldoet aan kwaliteitseisen en is uniek gepositioneerd tussen praktijk en wetenschap

Op 1 juli maakte de NVAO haar besluit bekend dat de NFU Master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg succesvol is gevisiteerd en een positief eindoordeel ontvangt. Dit betekent dat de opleiding ruimschoots voldoet aan kwaliteitseisen en dat zij wettelijk beschermde Master diploma’s mag uitgeven.

Visitatie
Dit voorjaar sprak een panel met deskundigen met het Opleidingsmanagementteam van de opleiding, de examencommissie, patiëntvertegenwoordigers, studenten, alumni en docenten. Tijdens de mondelinge terugkoppeling van de visitatie was de voorzitter erg lovend over de opzet en inhoud. Tevens roemde hij met name de manier van patiënteninbreng in de opleiding.

Het visitatierapport vermeldt ‘Het panel is enthousiast over de missie en het profiel van deze unieke masteropleiding die is gepositioneerd tussen praktijk en wetenschap. Dankzij de koppeling van het kwaliteitsverbeterproject en leiderschapsontwikkeling is de masteropleiding zeer goed ingebed in de medische praktijk. De betrokkenheid van de NFU en de inhoudelijke bijdragen van experts uit de UMC’s garanderen dat de opleiding voorziet in een behoefte in het werkveld. Deze inbedding in de UMC’s is van groot belang om daadwerkelijk verbeteringen te kunnen realiseren’.

De NFU is erg trots op de goede beoordeling. Afgelopen januari is een 4de cohort van ruim 20 deelnmers aan de Master gestart. Als je meer wilt weten over de Master dan kan je dat vinden op onze website: NFU Master opleiding. Om ervaringen van alumni te kunnen lezen zie: NFU Master op de kaart