NFU-master Kwaliteit en Veiligheid staat op de kaart

Vanaf 5 februari staat de NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Zorg letterlijk op de kaart. Op een interactieve online landkaart ontdekken bezoekers met één klik waar afgestudeerde masterstudenten en huidige studenten werken en hoe die in hun ziekenhuis de kwaliteit verbeteren. Afke van de Plas, ziekenhuisapotheker in MUMC+ en portefeuillehouder onderwijs binnen het consortium, behoort tot de eerste groep afgestudeerde masterstudenten (2016). “Deze kaart maakt de opleiding zichtbaar en ondersteunt ons om van elkaar te blijven leren.”

“Op de kaart vinden bezoekers aan welke kwaliteitsprojecten wij tijdens en na de opleiding werken. Zo wordt beter zichtbaar wat je allemaal concreet in de praktijk met deze gedegen opleiding kunt doen. Tegelijkertijd delen we zo voorbeelden en geleerde lessen. Je kunt via deze tool bijvoorbeeld gemakkelijk een collega vinden om ervaringen mee uit te wisselen over een vergelijkbaar verbetertraject.”

Bezoekers kunnen op de kaart via een filterfunctie gericht zoeken naar voorbeelden van kwaliteitsprojecten, alumni, huidige studenten en gelieerde initiatieven (die zijn voortgekomen uit de opleiding). “Het is nuttig om een overzicht te hebben van wat de andere alumni en studenten met de NFU-master doen. Dat ondersteunt ons om van elkaar te blijven leren. Zo ontstaat een levend netwerk, waarin we elkaar blijven stimuleren en inspireren.”

Afke verwacht dat de landkaart niet alleen geïnteresseerde zorgverleners maar ook bestuurders een goed inzicht geeft in wat de masteropleiding het ziekenhuis kan opleveren, zodat zij zorgverleners kunnen stimuleren om deze te volgen.
In januari zijn 23 deelnemers, met een halfjaar vertraging vanwege corona, gestart met de vierde editie van tweejarige master. Zelf leerde Afke vier jaar geleden tijdens deze master om de zorg planmatig vanuit de praktijk en evidence based te verbeteren. “Dat begint met het betrekken van patiënten en collega’s op de werkvloer bij je project. Ik heb vooral geleerd om een duidelijk doel te formuleren, verbeteringen goed te implementeren en te meten wat je vervolgens bereikt. Het is een afwisselende en praktijkgerichte opleiding, waar je echt anders leert kijken naar de zorg. In het MUMC+ ben ik nu onder meer bezig met een verbetertraject voor de toediening van medicatie via injecties en infusen.”

Daarnaast neemt ze als docent deel aan de module implementatie voor nieuwe masterstudenten. En in Maastricht onderwijst ze samen met de andere alumni van de master arts-assistenten op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Haar ervaringen en die van andere alumni op NFU-Master (masteropdekaart.nl) laten zien hoe de masterstudenten en alumni de zorg verbeteren en als ambassadeurs het kwaliteitsdenken bij collega’s stimuleren.