NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en Zorginstituut Nederland intensiveren samenwerking in Academische Werkplaats

In de Academische Werkplaats Zorgpraktijk en Beleid versterken Zorginstituut Nederland en het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg hun gezamenlijk praktijkgerichte onderzoek op het voorfront van de ontwikkelingen in kwaliteit.

Beide organisaties hebben al sinds 2013 een lopende samenwerkingsagenda, waarbinnen op diverse thema’s onderzoek is gedaan. In de afgelopen periode richtte die onderzoek zich op de verbinding van leef- en systeemwereld. Binnen de Academische Werkplaats zal op dit thema worden doorgegaan, met bijzondere aandacht voor de wijze waarop beleidsontwikkeling bijdraagt aan kwaliteitsverbetering in directe patiëntenzorg. Het onderzoek in de werkplaats richt zich op praktijken uit umc’s en algemene ziekenhuizen; de onderzoeksresultaten zullen breed worden gedeeld met professionals, bestuurders en beleidsmakers in het zorgveld.

De werkplaats werd 28 oktober jl. gelanceerd tijdens de invitational ‘En ondertussen op de werkvloer’ waarin twee binnen de samenwerking uitgevoerde studies over de praktijk van ‘rebellen’ en ‘pioniers’ werden gepresenteerd en aansluitend door bestuurders en leidende professionals werd gesproken over het sturen op en organiseren van de continue kwaliteitsverbetering in de patiëntenzorg.  

Inmiddels is het eerste onderzoeksvoorstel goedgekeurd. Het onderzoek, dat een samenwerking is tussen Amsterdam AMC, locatie VUMC en Zorginstituut Nederland, richt zich op recente introductie van richtlijnen en verbetersignalementen voor Zinnige Zorg in de curatieve zorg. Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in de wijze waarop met richtlijnen en verbetersignalementen van Zinnige Zorg effectief gestuurd kan worden op kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Er zal ook aandacht uitgaan naar de-implementatie van overdiagnostiek en overbehandeling. Daarbij richt het onderzoek zich op de rol van landelijke partijen in het communiceren over en bevorderen van (de)implementatie. 

Het onderzoek zal in ieder geval twee jaar duren. De hoofdonderzoekers zijn Martine de Bruijne (Hoogleraar sociale geneeskunde, in het bijzonder kwaliteit van zorg, Amsterdam UMC locatie VUmc en Directeur Amsterdam Public Health research institute) en Diana Delnoij (Hoogleraar Sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg, Erasmus Universiteit Rotterdam en Hoofd Ontwikkeling, Wetenschap en Internationale Zaken bij het Zorginstituut Nederland).