Beide organisaties hebben al sinds 2013 een lopende samenwerkingsagenda, waarbinnen op diverse thema’s onderzoek is gedaan. In de afgelopen periode richtte die onderzoek zich op de verbinding van leef- en systeemwereld. Binnen de Academische Werkplaats zal op dit thema worden doorgegaan, met bijzondere aandacht voor de wijze waarop beleidsontwikkeling bijdraagt aan kwaliteitsverbetering in directe patiëntenzorg. Het onderzoek in de werkplaats richt zich op praktijken uit umc’s en algemene ziekenhuizen; de onderzoeksresultaten zullen breed worden gedeeld met professionals, bestuurders en beleidsmakers in het zorgveld.

De werkplaats werd 28 oktober jl. gelanceerd tijdens de invitational ‘En ondertussen op de werkvloer’ waarin twee binnen de samenwerking uitgevoerde studies over de praktijk van ‘rebellen’ en ‘pioniers’ werden gepresenteerd en aansluitend door bestuurders en leidende professionals werd gesproken over het sturen op en organiseren van de continue kwaliteitsverbetering in de patiëntenzorg.