Negen ton subsidie toegekend voor implementatie ‘Samen Beslissen’

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft in het kader van de subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg een subsidie van bijna 9 ton toegekend voor het project Beslist Samen! Het doel van dit project is een succesvolle toepassing en inbedding van Samen Beslissen in 24 zorgprocessen. Het gaat om het implementeren van de in dit kader ontwikkelde instrumenten zoals keuzehulpen en consultkaarten.

Tien ziekenhuizen en twee umc’s

Dat betekent dat voor tien ziekenhuizen en twee umc’s financiering en ondersteuning beschikbaar is om samen met de patiënt Samen Beslissen toe te gaan passen in minimaal 24 zorgprocessen. Het gaat om duurzame borging en verspreiding van de geleerde lessen en het delen van goede voorbeelden. Al in veel ziekenhuizen zijn trajecten gestart om Samen Beslissen in te voeren; dit project biedt een goede ondersteuning en stimulans om vanuit een kleinere setting een versnelling te initiëren. De kennis die zo wordt ontwikkeld over de toepassing van Samen Beslissen wordt vervolgens ziekenhuisbreed verspreid.

Samenwerkingspartners

Het project is een initiatief van een samenwerkingsverband tussen de Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten (FMS), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ), Zilveren Kruis en CZ groep (CZ)

Projectstart

Het project zal op 1 maart 2017 van start gaan en sluit aan op de landelijke campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’. Ziekenhuizen worden rechtstreeks geïnformeerd over de wijze waarop zij hun belangstelling kenbaar kunnen maken om deel te nemen aan het project.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Marion Verduijn via kwaliteit@nfu.nl.