Naar een generieke set voor patiëntgerapporteerde uitkomsten

Met de opkomst van waardegedreven zorg is de belangstelling voor uitkomsten van zorg sterk toegenomen. In een artikel in Qruxx pleiten Philip J. van der Wees, Jan Hazelzet, Monique den Hollander-Ardon en Niek Klazinga namens de NFU Expertgroep Waardegedreven Zorg voor de totstandkoming van generieke uitkomsten. Met een landelijke generieke set voor patiëntgerapporteerde uitkomsten en meetinstrumenten zijn uitkomsten gemakkelijker te vergelijken tussen ziektebeelden en specialismen, en blijft de registratielast van zorgprofessionals en patiënten beperkt.

De auteurs lichten eerst onderliggende principes toe die helpen om tot een goede keuze te komen. Zo wordt de keuze van generieke uitkomsten mede bepaald door de doelstelling van de uitkomstenmeting: gezamenlijke besluitvorming in de spreekkamer, leren en verbeteren door zorgprofessionals, managementinformatie voor zorginstellingen of vergelijking van uitkomsten tussen zorginstellingen.

Vervolgens krijgen koepels en beleidsmakers in het artikel bouwstenen aangereikt om te komen tot een generieke dataset, zoals EQ-5D-5L, de PROMIS-10, en de generieke set PROMs van het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). De verschillende datasets worden kort en duidelijk toegelicht.

Tot slot volgen zes aanbevelingen om totstandkoming van een generieke dataset van patiënt-gerapporteerde uitkomsten voor interdisciplinair gebruik te bevorderen, zoals:

  • Kies een ‘kwaliteit van leven’-vragenlijst voor het meten van algehele gezondheid, om vergelijkingen op (inter)nationaal niveau tussen patiëntencategorieën, instellingen en beroepsgroepen mogelijk te maken, of
  • Maak op nationaal niveau een eenduidige keuze voor een generieke dataset en bouw daarop voort met eventuele ziekte-specifieke PROs en PROMs.

Lees alle bouwstenen en aanbevelingen in het artikel Bouwstenen voor een generieke dataset van patiëntgerapporteerde uitkomsten.

Lees ook het interview met Mark Kramer in Zorgvisie: Aantal PROMs dijt uit tot ondoordringbaar oerwoud van Bart Kiers.

---------------------------------------------------------------------------

De NFU Expertgroep Waardegedreven Zorg is op initiatief van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg ingesteld om kennis op het terrein van waardegedreven zorg te overzien, aan te vullen en te integreren en om op geleide daarvan de ontwikkeling van waardegedreven zorg in de praktijk te versterken.