Na ‘Kwaliteitsregistratie op koers?’

Op 7 november 2014 organiseerde het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg het symposium ‘Kwaliteitsregistratie op koers?’ in het Muntgebouw in Utrecht om zorgaanbieders, patiënten, zorgverzekeraars, beleidsmakers en onderzoekers te verbinden en een discussie te faciliteren over de koers van landelijke kwaliteitsregistraties.

Het aantal registraties groeit en de ervaren knelpunten roepen een aantal vragen op:

  • Hoeveel landelijke kwaliteitsregistraties zijn er nodig in Nederland?
  • Hoe kan de inhoud zo worden afgestemd met zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars dat de omvang de uitvoering niet in de weg staat?
  • Welke methodologische vraagstukken liggen er nog?

De dag leerde, dat de bereidheid om aan de slag te gaan met het opzetten van landelijke kwaliteitsregistratie voor monitoring en verbetering van kwaliteit van zorg groot is. Zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars willen samen de regie nemen, waarbij kanttekeningen zijn gemaakt over het aantal, de inhoud, de omvang en de randvoorwaarden van landelijke kwaliteitsregistraties.

Lees meer over dit tripartiete aankoersen op een toereikend aantal landelijke kwaliteitsregistraties van beperkte omvang in de samenvatting van het symposium.