Minder registratietijd voor zorgverleners door experiment ZIRE

Zorgverleners in de regio Oost-Nederland hebben een half uur minder registratietijd omdat ze beduidend minder onzinnige indicatoren hoeven bij te houden. Daarnaast voelen zorgprofessionals zich meer betrokken bij kwaliteitsverbeteringen op hun afdeling.

Dat blijkt uit het eindrapport van het experiment Zinvolle Registratie (ZIRE) op Intensive Care (IC) afdelingen in de regio, dat de afgelopen jaren werd uitgevoerd in Radboudumc, Maastricht UMC+ en een aantal regionale ziekenhuizen. De nieuwe werkwijze zal naar verwachting worden uitgerold naar meer afdelingen en ziekenhuizen in het land. Het project is uitgevoerd in opdracht van het NFU Consortium Kwaliteit van Zorg.

Voorheen moesten IC-verpleegkundigen en artsen ruim 100 kwaliteitsindicatoren bijhouden in hun administratie. Binnen het project ZIRE is, samen met verpleegkundigen, artsen, patiënten en familie vastgesteld welke indicatoren écht belangrijk zijn voor de kwaliteit van zorg. Hier kwam een kernset van 16 indicatoren uit, o.a. op het gebied van organisatie van zorg en behandeluitkomsten. De overige indicatoren werden losgelaten. Het eigenaarschap voor kwaliteit werd hierdoor volledig teruggegeven aan de zorgverleners op de werkvloer. 

Zorgverleners op de IC’s van de ziekenhuizen Bernhoven, CWZ, Maastricht UMC+, Maasziekenhuis Pantein, Radboudumc, Rijstate, ziekenhuis Rivierenland en Slingeland Ziekenhuis werkten de afgelopen twee jaar volgens deze principes. Uit de resultaten blijkt dat het laten vieren van de registratieteugels heeft geresulteerd in een belangrijke tijdswinst in alle deelnemende ziekenhuizen. De registratietijd was aan het eind van het eind van het experiment gehalveerd naar een half uur per dienst. De invoering van ZIRE heeft ook geleid tot meer eigenaarschap voor kwaliteit van zorg bij een substantieel deel van de zorgprofessionals.  

Toezichthouders 

In oktober is een bijeenkomst georganiseerd waarin aan alle betrokkenen inzage is gegeven in de werkwijze en uitkomsten van het ZIRE-experiment. Daar toonden de toezichthoudende instanties als de IGJ zich enthousiast over de wijze van verantwoording en transparantie. “Door te laten zien waarom wij deze keuzes hebben gemaakt en het verhaal erachter te vertellen, konden we de toezichthouders meenemen”, zegt prof. dr. Hans van der Hoeven, hoogleraar Intensive Care en programmaleider Anders Verantwoorden van het NFU Consortium Kwaliteit van Zorg. “De toezichthouders bleken heel enthousiast over onze werkwijze.” 

Uitbreiden 

Het plan is om de ZIRE-werkwijze op andere afdelingen en in andere ziekenhuizen in de regio uit te rollen.  

Projectleider Marieke Zegers, senior onderzoeker in het Radboudumc, geeft aan dat zij ook al vragen uit ziekenhuizen uit andere delen van het land heeft gekregen. “We hebben een cultuurverandering ingezet die in de toekomst geborgd en uitgebouwd moet worden. Hiervoor is naast het vertrouwen van patiënten, bestuurders, de IGJ en zorgverzekeraars, ook lef en volharding nodig van individuele artsen en verpleegkundigen om de ZIRE-principes vast te houden.” 
 

Lees hier het eindrapport van het project ZIRE.

Bekijk hier de factsheet over het project ZIRE.