MijnIBDcoach

Inflammatoire darmaandoeningen (IBD) zijn invaliderende aandoeningen met een grote impact op kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren. Het wisselende verloop maakt het extra moeilijk om meer grip op de ziekte te krijgen. Met een telemedicine-zorgpad en monitoring van klinische én patiëntgerapporteerde uitkomsten krijgen patiënten en artsen meer inzicht in het ziekteverloop.

Om het verloop van IBD op lange termijn te verbeteren, adviseren recente richtlijnen vroegtijdig een agressievere behandeling voor patiënten met een ongunstige prognose. De huidige classificatie voorspelt het beloop echter onvoldoende. Daardoor is er een risico op over- en onderbehandeling. Belangrijk is om het (subjectieve) lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden goed in beeld te hebben. Dit kan met patiëntgerapporteerde uitkomstenmetingen (PROMs). PROMs meten aspecten van gezondheid die voor de patiënt belangrijk zijn

Om monitoring van ontsteking van het darmslijmvlies en van PROMs, psychosociale en lifestyle risicofactoren voor IBD in de dagelijkse praktijk mogelijk te maken, is de telemedicine-tool mijnIBDcoach ontwikkeld, een online platform voor de pc en smartphone. MijnIBDcoach ondersteunt de zorgverlener bij het monitoren (via periodieke vragenlijsten), het begeleiden (via een patiëntendashboard) en informeren van en communiceren (via kenniskuren) met patiënten. Het tijdig signaleren van risico’s bij de patiënt maakt het voor zorgverleners mogelijk om hierop tijdig in te spelen en de behandeling aan te passen. Een pilotstudie toonde een hoge tevredenheid met en verbondenheid aan mijnIBDcoach bij patiënten en zorgverleners.

Een RCT (Randomized Controlled Trial) toonde aan dat een jaar na implementatie van de innovatieve zorgpaden met gebruik van mijnIBDcoach de ziekenhuisopnames met 50% daalde en polikliniekbezoeken met 37%. De kwaliteit van zorg bleef gelijk en therapietrouw nam toe in vergelijking met standaardzorg. 4 Met deze studie – gepubliceerd in The Lancet in 2017 – won de onderzoeksgroep de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2017 van de Federatie Medisch Specialisten en werd het project genomineerd voor de Value-Based Health Care Prize en de Zinnige Zorg Award. 

Wilt u meer weten over MijnIBDcoach? Lees erover in het boek Gepersonaliseerde Medische Zorg dat in de (online) boekhandel te bestellen is.