‘Mijn kwaliteitswerk heeft meer diepgang gekregen door de NFU-master’

Anneke Groenhuijzen (ziekenhuisapotheker en decaan Kwaliteit en Patiëntveiligheid in het Bravis Ziekenhuis) rondde vorig jaar de NFU-Master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg af. Deze master sloot perfect aan bij haar werk. “Door de master heeft mijn kwaliteitswerk meer diepgang gekregen. Je leert bijvoorbeeld om een verbeterproject gedegen op te zetten en te implementeren. Dat werkt.”

Anneke en haar collega adviseren de Raad van Bestuur, het Stafbestuur, de managers op zorggroep- en zorgeenheidsniveau en de medisch specialisten over kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarnaast vervullen zij een belangrijke rol bij de afhandeling van calamiteiten, claims en klachten. “Ik merk dat je als ziekenhuis altijd kunt leren hoe je de zorg nog beter kunt maken. Dat doen we voor en samen met de patiënt. Natuurlijk gaan er wel eens dingen niet goed. Daarvan kun je leren hoe je het nog beter kunt doen. Die uitdaging geeft mij energie.”

Open cultuur
De master sloot goed aan op haar werk en haar ambitie om een open en transparante veiligheidscultuur te stimuleren. “Mijn ambitie is dat we in het Bravis een cultuur hebben, waarin we open en eerlijk over spreken hoe het niet goed is gegaan. Patiënten waarderen dat. Als we accepteren dat we mensen zijn en dus fouten kunnen maken, hoef je dat niet persoonlijk te maken. Het is een reden om processen te verbeteren. Dat hebben we al voor een deel bereikt, maar ik denk dat we nog opener kunnen worden. Met patiëntveiligheid 2.0 (ook wel Safety 2) gaan we nu ontdekken waarom dingen goed gaan. Daar kijken we naar uit.”

Diepgang
Door de master kreeg haar kwaliteitswerk meer diepgang. “Je leert om een verbeterproject gedegen op te zetten. Je doorloopt bijvoorbeeld alle stappen van een goede implementatie, waarbij je je eerst afvraagt waarom je een project gaat doen en je vervolgens iedereen erbij betrekt, van manager tot patiënt. Om echt te verbeteren, heb je iedereen nodig.”
Ook leerde ze over haar persoonlijk leiderschap door te reflecteren op haar eigen functioneren. “Hoe doe ik dingen, hoe komt dat over? Waarom doe ik het zo? Ook dat was heel leerzaam.”

Groot compliment
Voor haar theses voerde ze met succes de scanmethode bij medicatietoediening op een afdeling in. “In dit project kon ik mijn rol als ziekenhuisapotheker en decaan patiëntveiligheid mooi combineren. En bij toediening van medicatie viel echt nog winst te halen. In mijn pilot bleek dat het aantal fouten door het scannen afnam met 44%. Het was ook een mooi project om alles wat ik had geleerd over implementatie toe te passen. Omdat ik het volgens ‘het boekje’ aanpakte, duurde het voortraject langer dan de pilot. Maar door die gedegen aanpak is het wel goed geland en verliep de daadwerkelijke invoering soepel. Ook een ogenschijnlijk simpele interventie vraagt een gedegen plan.”
De borging van de nieuwe manier van toediening gebeurt via audits van de teamleider en veiligheidsrondes. “Maar nu we scannen, hopen we deze check ook digitaal te kunnen uitvoeren. Dat bereiden we nu voor. Ik ervaar het als een groot compliment dat mijn project op de verpleegafdelingen is geïmplementeerd en nu verder ziekenhuisbreed wordt ingevoerd.”

De opleiding is leerzaam, leuk én pittig, is de ervaring van Anneke. “Ik heb dingen geleerd die ik zo kan toepassen in mijn werk. Maar het is ook pittig om een master te doen naast je werk. Ik ben er trots op dat ik het heb gehaald. Het is een bevestiging dat dit werk bij mij past.
Erg leuk is dat je op de studiedagen merkt dat je je kwaliteitsambitie deelt met al je studiegenoten. We hebben veel geleerd van elkaar en van de patiënten, die bij de opleiding zijn betrokken. Het is een gedegen opleiding, die voor mij goed toepasbaar is in de praktijk en waarmee je verder komt. Als je serieus iets wilt bereiken op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid, is deze master een aanrader.”

-----------------------------------------------------------------

Zelf ook een leider in kwaliteit worden?
Of een professional in je organisatie voordragen voor deelname? De volgende jaargroep van de NFU-Master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg start in september 2020; inschrijven kan tot 1 februari aanstaande. Lees meer in de flyer.