Meerjarenplan 2021 t/m 2023 NFU-consortium Kwaliteit van Zorg

In de eerste helft van 2020 zal het nieuwe Meerjarenplan voor 2021 t/m 2023 van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg totstandkomen. De komende maanden gaan we in gesprek met betrokkenen en stakeholders die werken aan kwaliteit en veiligheid voor patiënten.

Als uitgangspunt voor het Meerjarenplan geldt de huidige ambitie van het consortium om bij te dragen aan betere patiëntervaringen en uitkomsten in umc’s en regio's. Vanuit deze ambitie zullen we bepalen met welke activiteiten uit lopende programma's (Waardegedreven Zorg, Anders Verantwoorden) we zullen doorgaan en welke actuele onderwerpen we zullen oppakken. Om toekomstige vormen te bepalen zullen we in het kader van het nieuwe Meerjarenplan de komende maanden input verzamelen en een brede discussie voeren. Hiervoor zal het consortium verschillende rondes doen langs programma’s, kennisnetwerken en andere stakeholders. Tevens zullen umc bestuurders en directeuren Kwaliteit en Patiëntveiligheid nauw betrokken zijn bij de ideevorming. Greetje de Grooth (LUMC), Maarten van der Laan, (UMCG), Nico van Weert (coördinator) en Bart Noort (secretaris) zullen de totstandkoming van het meerjarenplan namens het consortium begeleiden. De planning ziet er als volgt uit:

  • December 2019. Eerste inhoudelijke verkenning door consortium.
  • Januari 2020. Input vanuit programma's, kennisnetwerken en andere betrokkenen, bespreking hiervan door het consortium.
  • Januari-februari 2020. Ronde langs de umc's. Een (wisselend) consortiumlid zal samen met de coördinator en secretaris een umc bezoeken. Ieder umc zal een bijeenkomst organiseren met het ontvangend consortium-lid, de directeur Kwaliteit en Patiëntveiligheid, Bestuurder O&P en klinisch leider Waardegedreven Zorg. Ook zal een kansrijk initiatief binnen het umc worden gepresenteerd.
  • Maart 2020. Het consortium stelt de beoogde plannen en richting vast.
  • April-mei 2020. Uitwerking meerjarenplan.
  • Juni 2020. Vaststelling meerjarenplan door consortium en NFU-bestuurscommissie O&P.

Uw inbreng is welkom! Mail hiervoor naar het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg.