Meerjarenplan 2021 t/m 2023 NFU-consortium

Het meerjarenplan 2021 t/m 2023 is in juni jl. door het consortium vastgesteld en door de NFU bestuurscommissie Opleiding en Patiëntenzorg (O&P) goedgekeurd. Hiermee is het consortium klaar om lopende activiteiten verder in de praktijk te brengen en te sturen op kennisontwikkeling over nieuwe, actuele onderwerpen.

Het consortium werkt aan Duurzame, gepersonaliseerde zorg door ook de komende jaren verder te gaan met waardegedreven zorg: het beter in beeld brengen van uitkomsten in de spreekkamer en ter ondersteuning van leren en verbeteren. Dit doet het consortium samen met de diverse disciplines binnen de umc’s en met andere betrokkenen zorgverleners, patiënten en organisaties. Door het uitwisselen van succesvolle ervaringen zullen we belangrijke stappen zetten naar ICT als basis voor registratie aan de bron. Dit is een randvoorwaarde om patiëntgerapporteerde en klinische uitkomsten in beeld te krijgen. Goede voorbeelden hiervan zijn al veelvuldig besproken tijdens de Invitational Waardegedreven zorg van 26 juni en in het boek Gepersonaliseerde medische zorg.

Als tweede thema zal het consortium inzetten op Veerkrachtige professionals. De veranderingen in de zorg vragen veel van de professional, nu in coronatijd meer dan ooit. Een veerkrachtige professional is energiek, fysiek fit en mentaal weerbaar. Deze zorgprofessional toont medisch, paramedisch of verpleegkundig leiderschap en is in staat om te leren, te reflecteren en te verbeteren. Dit programma richt zich op kennisontwikkeling, door onderzoek te stimuleren over de vraag hoe je zorgt dat professionals ‘fit to perform’ zijn, en door proactief in te grijpen op stress en vermoeidheid en te zorgen voor een goed opleidingsklimaat. Ook interprofessionele samenwerking is een belangrijke randvoorwaarde: door samenwerking tussen patiënten, zorgprofessionals en zorgpartijen bereiken we de zorgvernieuwing die nodig is om de toekomstige vraag naar andere zorg op te vangen. Tot slot gaan we binnen dit programma door met de ervaringen die met het programma Anders Verantwoorden en experiment ZIRE al zijn opgedaan.

Het onderwijsprogramma van het consortium is inmiddels uitgebreid met het Advanced Training Program (ATP) Waardegedreven Zorg, dat nu met 4 modules is gestart en ook komende jaren doorgaat. Begin 2021 begint het 4e cohort van de NFU-master.

In het doordenken en uitvoeren van de programma’s trekt het consortium nauw op met het College van Medisch Directeuren en andere relevante betrokkenen. Wilt u meer weten over de activiteiten en plannen van het NFU-consortium, lees dan het meerjarenplan via deze link.